BRT-Rolde

werkwijze

De werkwijze van Brt Rolde als mensen bijles zoeken in de regio Assen:

KennismakingsgesprekKennismakingsgesprek
Ouders melden hun kind aan, telefonisch of via de mail. Na aanmelding volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis met u en uw kind. Een kind weet namelijk vaak heel goed waar het problemen mee heeft en hulp bij kan gebruiken. Ouders zien hun kind vaak anders dan de school, kennen hun kind als opvoeders het beste. De ouders kunnen daarom als geen ander vertellen: hoe is dit kind?

IntakeIntake
De school is de beste bron van informatie op het gebied van het leren van het kind. Deze informatie wordt met toestemming van de ouders verzameld door gesprekken met de school en inzage in toetsen, testen en/of observaties.

Analyse en diagnoseAnalyse en diagnose
Soms is het probleem duidelijk, een kind heeft bijvoorbeeld problemen met het rekenen met breuken en procenten. Er kan meteen gestart worden met bijles. Het probleem kan ook minder duidelijk zijn. In dat geval is aanvullend onderzoek nodig. Op basis van de analyse van de verzamelde informatie van ouders, kind, school en eventueel aanvullend onderzoek wordt een diagnose gesteld en wordt de hulpvraag bepaald.

HandelingsplanHandelingsplan
Na de diagnose wordt een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat o.a. op welke wijze welke doelen bereikt moeten worden binnen welke termijn. De ouders en ook het kind worden actief betrokken in de opstelling van dit plan. Betrokkenheid blijkt voor het kind namelijk zeer motiverend te werken, hij/zij voelt zich als het ware verantwoordelijk voor zijn/haar eigen succes.

PeriodePeriode
Het handelingsplan wordt meestal opgesteld voor een periode van 8 tot 12 weken. De remedial teaching wordt vaak één of twee keer per week gegeven.

EvaluatieEvaluatie
Ouders en school worden goed geïnformeerd over het plan van aanpak en vervolgens op de hoogte gehouden door een schriftelijke rapportage na elke 4 weken.
BRT-Rolde
© 2013-2024, brt Rolde. Alle rechten voorbehouden - Ginge Illustratieve Vormgeving en T. Richardson
site stats