BRT-Rolde

Vakgebieden

Brt Rolde biedt bijles in de regio Assen bij de volgende vakgebieden en problemen:

rekenen, spelling en begrijpend lezen
Veel kinderen met leerproblemen vallen uit op een bepaald gebied en kunnen dan niet meer meekomen. Brt Rolde zorgt dat ze weer mee kunnen doen en dat ze weer zelfvertrouwen krijgen. Brt Rolde biedt hulp op maat bij problemen op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen.

concentratieproblemen en hoogsensitiviteit
Soms pikt een kind niet alle informatie op school op of blijft de aangeboden kennis niet hangen. Dit kan komen door concentratieproblemen of hoogsensitiviteit. Als de oorzaak duidelijk is kan gezocht worden naar een manier van het aanbieden van kennis waardoor dit wel beklijft.
In Annen bleek een meisje uit groep 6 hoogsensitief en kon door overprikkeling niet constant bij de les blijven. Ze kreeg een prikkelarme plaats in de klas. In overleg met de leerkracht werd besloten dat de leerkracht de naam van deze leerlinge zou noemen als zij merkte dat deze afdwaalde en ze vroeg regelmatig na of alles duidelijk was. De resultaten van het meisje gingen hierdoor vooruit.

prestatieproblemen zoals faalangst
Ook blijken kinderen soms wel over de kennis te beschikken, maar kunnen ze dit op school tijdens toetsen niet laten zien. Er wordt dan gezocht naar de oorzaak hiervan. Een mogelijke oorzaak kan faalangst zijn.
In Assen bleek een stille leerling uit groep 8 zich niet veilig te voelen op school en hij scoorde op VMBO-niveau. Hij deed groep 8 over op een andere school, waar hij veranderde in een vrolijke leerling en hij kon na dat jaar naar de HAVO.

onzekerheid
Veel kinderen zijn onzeker en denken dat ze iets niet kunnen. Het is dan belangrijk om samen met de leerling een vaste strategie te kiezen die de leerling begrijpt. Samen wordt stap voor stap deze aanpak doorgenomen en dit wordt steeds herhaald tot de leerling het zelfstandig kan en ervaart: ik kan het!
In Zuidlaren vond een meisje uit groep 6 optellen en aftrekken onder elkaar erg lastig, ze wilde eigenlijk niet aan deze sommen beginnen. Door het samen te doen ontdekte ze dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk was en vond ze het zelfs leuk!

dyslexie en dyscalculie
Kinderen met dyslexie en dyscalculie hebben een andere manier van uitleggen nodig en hebben belang bij veel herhaling.
Een meisje met dyscalculie uit groep 7 in Rolde beheerst breuken en procenten hierdoor nu heel goed.

gedragsproblemen zoals ADHD
Inzet van spelvormen en beloningen blijkt effectief voor kinderen met gedragsproblemen.
In Rolde leerde een jongen uit groep 6 door tafelbingo de tafels!
BRT-Rolde
© 2013-2024, brt Rolde. Alle rechten voorbehouden - Ginge Illustratieve Vormgeving en T. Richardson
site stats