BRT-Rolde
´╗┐Veel kinderen met leerproblemen vallen uit op een bepaald gebied en kunnen dan niet meer meekomen.
Ze gaan dan vaak denken dat ze het niet kunnen. Ik zorg dat ze weer mee kunnen doen en dat ze weer zelfvertrouwen krijgen.
Er zijn ook kinderen die moeite hebben met de zelfstandige aanpak van hun werk. Deze leerlingen bied ik begeleiding (PGB) in
het aanleren van vaardigheden met betrekking tot de planning en aanpak van taken, zodat hun zelfredzaamheid vergroot wordt.
Daarnaast zijn er kinderen die door andere problemen op school niet goed functioneren, bijvoorbeeld door ADHD, PDD-NOS,
hoogsensitiviteit, dyslexie of dyscalculie.
Samen met het kind, de ouders en de leerkracht ga ik bepalen wat nou precies het probleem is en wat de beste en effici├źntste
aanpak is. Dit doe ik bij voorkeur bij het kind thuis. Dit heeft als voordelen dat het kind in de eigen veilige vertrouwde omgeving
geholpen wordt en dat u als ouders niet hoeft te brengen, te halen en te wachten. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
Mijn werkgebied bestrijkt een gebied met een straal van ongeveer 20 kilometer rondom Assen.

Wat is het verschil tussen bijles en remedial teaching?


Bijles is ondersteuning bij een concrete hulpvraag, remedial
teaching is ondersteuning bij een leerprobleem met een
onduidelijke oorzaak, waarbij door onderzoek eerst een diagnose
en vervolgens een handelingsplan moet worden opgesteld.

Hulp en bijles:


  • Rekenen
  • Spelling
  • Lezen
  • Werkhouding
  • Andere problemen